Høsten er i anmarsj og om kort tid er jakta i gang. Vi på slakteriet ønsker nye og gamle kunder/jaktlag/jegere velkommen til et samarbeid om årets jakt utbytte.

VIKTIG.: Alle dyr som er vommskutt eller på annen måte tilgriset kan ikke slakteriet ta imot

Viltslakteriet har egen kjølehall med plass til ca. 35 dyr. Her henger de ved en jevn temperatur. Alt som skal slaktes eller parteres på slakteriet må kontrolleres av Mattilsynet. Dvs. at brysthuleorganene (hjerte, lunge, lever, nyrer og milt ) må følge med slaktet for kontroll, nå må også hode følge med pga. CWD prøver. Det er viktig at alle organer blir levert selv om det er skuddskader i dem. Dersom dyrene er feltkontrollert av godkjent feltkontrollør må ikke organene leveres med.

Dette kan gjøres på to måter:

1. Jaktlaget leverer elgen på slakteriet med skinnet på eller flådd og organene i elgen (organene eventuelt i en klar plastsekk) ved jakt dagens slutt. Det her er klart den beste måten å gjøre det på, du får en maksimal modning og dere trenger ikke å tenke på været (høy luftfuktighet/ varmt/ fluer/ mm).

2. Jaktlaget flår elgen selv i eget lokale. Jaktlaget tar ut organene av elgen og leverer de sammen med elgen samme dag som elgen er skutt, husk merking av elg og organer. Her må også hode leveres med.

DETTE KAN VI TILBY JAKTLAGENE I HØST

Leieslakting:
Jaktlaget leverer dyret om ettermiddagen eller etter avtale. Dyret leveres med skinnet på eller flådd med organene i dyret eller i en plastsekk.
Prisene for slakting, flåing, henging og mørning er kr 850,- for voksne eller dyr over 70kg og kr 600,- for kalv eller dyr under 70kg.  Dersom dyret blir levert ferdig flådd koster det kr. 500,- pr/dyr

Kjøp av elg, hjort og rein:
Viltslakteriet kommer i høst ikke til å kjøpe så mye viltkjøtt. Jaktlag eller jegere som ønsker å selge må gjerne ta kontakt for å høre hvordan det ligger ann.

Parteringspriser:

Alternativ 1:
Beinfrie steiker av lår og bog (surret etter ønske).
Ytre/indrefilet utbeinet.
Utbeining av sider og legger.
Suppekjøtt av nakke og høyrygg.
Kverning av kjøttdeig.
Kr. 17,50,- pr. kg. inkl. mva

Vi kan også vakuumpakke kjøttet dersom det er ønskelig. Kr. 17,50 pr. kg. inkl. mva (totalvekta på dyret legges til grunn)

Alternativ 2:
Beinfrie steiker av lår og bog (surret etter ønske).
Ytre/indrefilet utbeinet.
Alt annet utbeinet og kvernet til kjøttdeig
Kr. 17,50,- pr. kg. inkl. mva
Vi kan også vakuumpakke kjøttet dersom det er ønskelig. Kr. 17,50 pr. kg. inkl. mva (totalvekta på dyret legges til grunn)

Dersom jaktlaget vil partere dyret på en annen måte kan vi avtale det. Vi kan også fordele kjøttet ut i like parter. Dette koster kr. 4,- pr. kg inkl. mva dersom laget har baljer til partene.

Praktiske opplysninger:

Skrottene vil bli veid ved innlevering.
Det som er viktigst er at alt må kontrolleres (se punkt 1 og 2). Kontrollen koster også litt. I fjor var snittet på kr. 220,- pr dyr.
Det kan virke vanskelig det å håndtere alle organene, men det er det ikke. Det eneste du trenger å gjøre på heia er å vomme ut av dyret, resten kan henge igjen i dyret til dere har fått det hjem. Dersom dere trenger noen tips angående utvomming er det bare å ta kontakt.
Med denne kontrollen kan man også være sikre på at dyret er friskt.

Håper at dette kan være av interesse for dere. Avtaler og spørsmål kan gjøres på tlf 405 10 816.

PS!

Når elgskrotten blir levert på slakteriet samme dagen som den er skutt får dere den beste modninga på kjøttet, en annen ting er at dere slipper å tenke på været (fuktig, varmt, kaldt, med mer.). Her får dere en jevn modning uansett vær og vind. Dere har også muligheten til å samle opp flere dyr før vi parterer de.

  1. Det er viktig at dere gir beskjed før jakta dersom et av alternativene passer for dere og hvor mange dyr dere har tenkt å levere.
  2. Dersom jaktlaget skal selge ett eller flere dyr så ta kontakt før levering. Her er det viktig at dere gir beskjed før jakta slik at vi har en eventuell avtale på dette.
  3. Dersom dere har dyr som skal selges må disse leveres slakteriet samme dag som de er skutt. Vi kan også avtale at dere flår dem selv samme dag som de er skutt og leverer dem til slakteriet dagen etter.
  4. Vi vil igjen minne dere på at det er dere som legger grunnlaget for hvor lenge dyret kan henge til modning. Minst mulig tilgrising ved utvomming gir best kvalitet på kjøttet. Snitt ikke mer enn at du kan få ut vomma, og sett folk med litt erfaring til å gjøre jobben.
  5. Til slutt vil jeg igjen minne om at det er viktig at dere gir beskjed når elgen er skutt og at dere kommer og levere i løpet av ettermiddagen. Vi på slakteriet ønsker at elgene skal være levert før kl. 17 om ikke annet er avtalt.
  6. Ønsker igjen å minne om at alle dyr som er vommskutt eller på annen måte tilgriset kan ikke slakteriet ta imot.
  7. Alle priser er inkl. mva

Med vennlig hilsen
Dagfinn Spikkeland

Spikkeland Viltslakteri
Mobil nr.: 40510816
E-post.: d-spikk@online.no