Nyheter

November 2019

Spikkeland Viltslakteri har nå fått godkjenning på nedskjæring av storfe, småfe og gris.
På gården vår så driver vi med kjøttproduksjon av typen Herford så fremover nå så vil det meste av kjøttet vi produserer også bli skjært ned og solgt her.
Vi vil også prøve å få til et samarbeid med lokale produsenter av svinekjøtt.
Vi kommer også til å skjære ned for andre småleverandører av kjøtt.